Files in this item


A magyarországi natúrparkok helyzete, kilátásai, kitekintéssel néhány környező ország hasonló jellegű intézményére