Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Czirók, András
Author
dc.contributor.author
Básti, József 
Author
dc.contributor.author
Ünnep, Renáta 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-20T09:36:38Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-20T09:36:38Z
Release
dc.date.issued
2007
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37661
Abstract
dc.description.abstract
Jól ismert, hogy a világ országainak energiaigénye egyre nő (1. ábra). Ez az energiaszükséglet egyre nehezebben biztosítható a hagyományos fosszilis energiahordozók fokozott ütemű kiaknázásából – részben a környezeti ártalmak, részben az egyre nehezedő hozzáférhetőség miatt. Ezért napjainkban az alternatív, általában megújuló energiaforrások újra az érdeklődés előterébe kerültek. Számos új kutatási és ipari projekt célja nap-, szél-, illetve geotermikus erőművek létrehozása vagy fejlesztése.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezésehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
36hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
napelemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Keywords
dc.subject.hu
Környezettudományi TDK
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2007hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
fizikushu_HU


Files in this item


Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record