Show simple item record

Editor
dc.contributor.editor
Márkus, Eszter 
Editor
dc.contributor.editor
Péntek-Dózsa, Melinda 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-14T09:02:26Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-14T09:02:26Z
Release
dc.date.issued
2017
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-7155-74-1
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37657
Abstract
dc.description.abstract
Egy tudományterület történetében vannak mérföldkövek, melyek az elismertség szempontjából fontos szerepet töltenek be. A hazai gyógypedagógián belül a szomatopedagógia szak életében kiemelt jelentősége volt az 1987-es évnek. 30 évvel ezelőtt végzett az első szomatopedagógia szakos évfolyam nappali tagozaton, és ekkor jött létre az önálló Szomatopedagógiai Tanszék a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. A 30 éves évforduló méltó megünneplésére az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében tudományos konferenciát szentelt a szomatopedagógiának 2017 novemberében. Kötetünk a konferencián elhangzott előadások alapján készült tanulmányokat tartalmazza. Bár évfordulót ünnepeltünk, a kötet fókuszában nem a múltba történő visszatekintés áll. Egy kérdőíves felmérés alapján készítettünk pályatükröt az elmúlt években végzett szomatopedagógusokról, hogy áttekintsük a szakma változásait. A gyógypedagógia és társtudományainak (például orvostudomány, sporttudomány) fejlődése hatással volt és van a szomatopedagógiai kutatásokra és tevékenységekre egyaránt, az itt olvasható tanulmányok a közelmúltban végzett és jelenleg is folyamatban lévő kutatások eredményeinek ismertetésével mutatják be a szomatopedagógia multidiszciplinaritását, lehetőségeit és feladatait. Olvashatunk a szelektív dorzális rizotómia (SDR) műtétek hazai tapasztalatairól, a finommotoros készségek tanulásáról és a variábilis gyakorlás hatásairól tipikus és atipikus fejlődés esetén. A spasztikus cerebrális paretikus tanulók kézfunkcióinak fejlődésével vagy az írással-gépírással kapcsolatos kutatásokat is érdemes megismerni, hiszen az eredmények közvetlenül hasznosíthatók a szomatopedagógusok mindennapi tevékenységében az osztályteremben, a mozgásnevelés vagy az önkiszolgálás területén. Az iskolás tanulók NETFIT felmérésének adaptációja egy országos projekt keretében zajlik, ebből most a mozgáskorlátozott tanulókra vonatkozó eredményeket ismerhetjük meg, továbbá a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának helyzetéről olvashatunk.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
"30 múlt..." A KOMPLEX SZOMATOPEDAGÓGIAI REHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS FELADATAIhu_HU
Type
dc.type
könyv
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In the development of a science and profession there are always important moments to find. In the life of Somatopedagogy – which is Special Needs Education and Therapy for People with Physical and Multiple Disabilities – the year 1987 was of great importance: the first full-time students accomplished there higher education studies in the field of Somatopedagogy, and in the same year the first independent Department of Somatopedagogy had been established at the ’Bárczi Gusztáv’ College of Special Needs Education (Hungary). In order to celebrate the 30th anniversary worthily the ELTE ’Bárczi Gusztáv’ Faculty of Special Needs Education organized a scientific conference on Somatopedagogy as an event of the „Festival of Hungarian Science”. This book contains studies (extended abstracts) of the presentations of the conference in November, 2017. Though we celebrated an anniversary the focus of this publication is not on the past. Based on an online questionnaire we analyzed the professional carrier of the somatopedagogists who finished their studies in the last 30 years. The main aim of our publications is to outline the multidisciplinarity, the possibilities and tasks of somatopedagogy based on the results of researches in the near past and present time. We find a study about the results of selective dorsal rhisotomy (SDR) operations in Hungary, about motor skill learning and variable practice in typical and atypical development. The results of a research on the development of hand functions of pupils with spastic cerebral palsy and a comparable research on handwriting and typing can be very useful for the everyday practice of the professionals. The adaptation of the NETFIT® (National Standardized Students’ Fitness Test) system to pupils with physical disabilities brings also interesting results, and we can also find a summary about the situation of school-education for children and youngsters with profound and multiple disabilities.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
Scope
dc.format.page
68 p.hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
somatopedagogyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
cerebral palsyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
fine-motor skill learninghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
movement developmenthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Williams-syndromehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
NETFIThu_HU
Keyword English
dc.subject.en
physical disabilityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
handwritinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
profound and multiple disabilitieshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
developmental school-educationhu_HU
Areas of Science
dc.subject.udc
K+F tárgyszavak::2 Humán tudományokhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézethu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2017-11-23
End Meeting
dc.date.confenddate
2017-11-23
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szomatopedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
finommotoros mozgástanuláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Williams-szindrómahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
NETFIThu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mozgáskorlátozott tanulók - kézíráshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulókhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fejlesztő nevelés-oktatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
cerebrális paresis - rehabilitációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
cerebrális paresis - kézfunkció fejlődésehu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karhu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU


Files in this item

"30 múlt..." A KOMPLEX SZOMATOPEDAGÓGIAI REHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS FELADATAI
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record