Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Gede, Mátyás
Author
dc.contributor.author
Ungvári, Zsuzsanna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-14T08:22:50Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-14T08:22:50Z
Release
dc.date.issued
2009
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37649
Abstract
dc.description.abstract
Az emberiség már régóta tanulmányozza a Földünk alakját. Kezdetben korong alakúnak hitték, majd először filozófia megfontolások miatt az ókori görögök gömb alakúnak vélték, ezt később mérésekkel is igazolták. A középkorban újra visszatértek a korong alakú elgondoláshoz, de Galliei, majd Kepler rámutatott arra, hogy a Föld alakja egy forgási ellipszoiddal közelíthető. Ma már tudjuk, hogy a valóságos alakja, szabálytalan, ezért speciális elnevezést kapott (geoid). .A Földünket kicsiben mégis földgömbökként ábrázolják, mert ebben a méretarányban már nincs jelentős különbség a gömb és forgási ellipszoid között. A virtuális vagy digitális glóbuszok olyan háromdimenziós modellek, amelyek a földgömbökhöz hasonlóan, a Földet ábrázolják. Bár a hagyományos földgömbök szerepét sosem fogják teljesen átvenni, de a jövőben remélhetőleg nagyobb szerepet kapnak majd a térképészetben, mint virtuális kartográfiai közlésforma, az információ-továbbítás grafikus, és szemléletes módja. A dolgozatomban egy országszínezéses, virtuális, politikai glóbusz elkészítését szeretném bemutatni. A glóbusz megalkotásához térképeket kell készítenem. A földgömbtérképek megszerkesztése nagyrészt hasonlít hagyományos térképekhez. Mégis legfőbb különbség, hogy figyelembe kell vennem a sík és gömb közt fellépő torzulásokat, ezért először ismertetem a használt vetületeket, kiszámítom a síkról gömbre történő leképezés során fellépő torzulásokat, és ezek korrekciós számait. A következőkben megtervezem a földgömb tartalmát és leírom az ehhez köthető információkat. Kiválasztom a színeket, és a betűtípusokat. Az újonnan alakult államokat is feltüntetem, de csak azokat, amelyeket hazánk is elismer. Majd a szerkesztés menetét ismertetem, és a felmerülő problémákra próbálok megoldást keresni. Végül összeállítom a virtuális glóbuszt. Kétféle modellt is létrehozok. A dolgozat másik célja egy olyan nyomat készítése, amelyet az általános iskolai földrajz és technika oktatás keretében felhasználhatnak. A szegmenseket, melyek a Föld kontinenseit ábrázolják, egy gömbre ragaszthatják fel a gyerekek. A végén összegzem a tapasztalatokat, következtetéseket, és leírom, hogy milyen fejlesztések és tervek várhatóak a jövőben.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Földgömbtérképek készítése digitális vetületi transzformációvalhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
39hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
földgömbtérképhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék TDK
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2009hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
térképészhu_HU


Files in this item

Földgömbtérképek készítése digitális vetületi transzformációval
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record