Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Zsigmond (Magyarország: király, Luxemburgi ; 1368-1437) 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-29T11:20:39Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-29T11:20:39Z
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37572
Size
dc.format.extent
205x207 mmhu_HU
Language
dc.language
latinhu_HU
Keywords
dc.subject
Litterae et Epistolae Originaleshu_HU
Keywords
dc.subject
oklevélhu_HU
Keywords
dc.subject
14. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject
latinhu_HU
Keywords
dc.subject
Zsigmond (Magyarország: király, Luxemburgi ; 1368-1437)hu_HU
Keywords
dc.subject
pecséthu_HU
Keywords
dc.subject
pergamenhu_HU
Keywords
dc.subject
LEO0647hu_HU
Title
dc.title
LEO0647 Zsigmond király oltalomlevele az óbudai apácák (sanctimoniales) részérehu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
lat
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Note
dc.description.note
A leírás forrása: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában és Egyetemi Levéltárában őrzött 1526 előtti oklevelek és iratok jegyzéke. Összeállította Sölch Miklós. Budapest, 2005. (A Diplomatarium Autographum és a Litterae et epistolae originales sorozatok esetében a tartalom rovatban a nyomtatott ill. Tóth András kéziratos katalógusában (Egyetemi Könyvtár Kézirattár J 143) szereplő regeszták kerültek lefordításra, melyekben több-kevesebb hiba előfordul. A hibák a fordítás során a kiadót és dátumot kivéve nem kerültek javításra!) A dokumentumról: Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civils, X/5 (1842) p. 755-756 (345); Budapest Történetének Okleveles Emlékei III. Budapest, 1998. p. 13 (695); Zsigmondkori Oklevéltár VI. Budapest, 1999. p. 174 (495. sz.) Az oklevél azonosítója a Diplomatikai Fényképgyűjteményben: DF 283508 A megjelölt hivatkozásokban 1417. május 31. szerepel kiadási dátumként.hu_HU
Scope
dc.format.page
1 fol.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000927113
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Type
dc.type.type
oklevélhu_HU


Files in this item


LEO0647 Zsigmond király oltalomlevele az óbudai apácák (sanctimoniales) részére
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record