Files in this item


LEO0647 Zsigmond király oltalomlevele az óbudai apácák (sanctimoniales) részére