Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Ropolyi, László
Author
dc.contributor.author
Oláh, Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-07T13:02:07Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-07T13:02:07Z
Release
dc.date.issued
2000
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37489
Abstract
dc.description.abstract
A 20. század során a tudomány által vizsgált jelenségkörök minden korábbinál jobban eltávolodtak a hétköznapi tapasztalatoktól. Ez annak a technikai fejlődésnek köszönhető, ami a klasszikus fizika eredményei alapján indult meg még a 18-19. század során. Miközben az ember a relativitáselmélet és a kvantummechanika segítségével olyan jelenségeket magyarázott meg, amelyeknek puszta felvetése is szentségtörésnek számított volna száz évvel korábban, addig a tudomány ezen területei a hétköznapi ember számára elérhetetlennek tűnő távolságba kerültek, nem csak azért, mert a tudomány szemléletmódja olyan távol áll a mindennapi tapasztalatok világától, hanem a problémafelvetéshez is olyan matematikai háttérre van szükség, amelynek elsajátításához több év szükséges.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A kvantummechanikai paradoxonok hermeneutikai elemzésehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
18hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudománytörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudományfilozófiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vegyészhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Tudománytörténet és Tudományfilozófia TDK
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2000hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
vegyészhu_HU


Files in this item

A kvantummechanikai paradoxonok hermeneutikai elemzése
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record