Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Harmathy, Attila
Author
dc.contributor.author
Lukácsi, Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-17T14:24:04Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-17T14:24:04Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37483
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Védjegy-verseny-közkincs: a térbeli megjelölések védjegyoltalmahu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
297hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.077
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30398304
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=939785
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
three-dimensionaltrademarkhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
competitionhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
functionalityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
public domainhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékhu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2017-11-28
Keywords
dc.subject.hu
térbeli védjegyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
versenyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
funkcionalitáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
közkincshu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-03-08
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

Védjegy-verseny-közkincs: a térbeli megjelölések védjegyoltalma
Védjegy-verseny-közkincs: a térbeli megjelölések védjegyoltalma
Védjegy-verseny-közkincs: a térbeli megjelölések védjegyoltalma
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record