Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Béla (Magyarország: király ; 1206-1270) ; IV. 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-26T11:36:58Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-26T11:36:58Z
Release
dc.date.issued
1256-11-06
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37469
Size
dc.format.extent
325x508 mm + függőpecsét
Language
dc.language
latinhu_HU
Keywords
dc.subject
Litterae et Epistolae Originaleshu_HU
Keywords
dc.subject
oklevélhu_HU
Keywords
dc.subject
13. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject
latinhu_HU
Keywords
dc.subject
Béla (Magyarország: király ; 1206-1270) ; IV.hu_HU
Keywords
dc.subject
függőpecséthu_HU
Keywords
dc.subject
pergamenhu_HU
Keywords
dc.subject
LEO0616hu_HU
Title
dc.title
LEO0616 IV. Béla király megerősíti Vince nyitrai püspök és Pál pozsonyi prépost által parancsára elvégzett vizsgálatot a Karacha-i Remeg és a pozsonyi várnépek közötti perbenhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
lat
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Note
dc.description.note
A leírás forrása: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában és Egyetemi Levéltárában őrzött 1526 előtti oklevelek és iratok jegyzéke. Összeállította Sölch Miklós. Budapest, 2005. (A Diplomatarium Autographum és a Litterae et epistolae originales sorozatok esetében a tartalom rovatban a nyomtatott ill. Tóth András kéziratos katalógusában (Egyetemi Könyvtár Kézirattár J 143) szereplő regeszták kerültek lefordításra, melyekben több-kevesebb hiba előfordul. A hibák a fordítás során a kiadót és dátumot kivéve nem kerültek javításra!)
Note
dc.description.note
Pergamen Függőpecsét nincs, helye látható.
Scope
dc.format.page
1 fol.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000925142
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Type
dc.type.type
oklevélhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1256-11-06


Files in this item

LEO0616 IV. Béla király megerősíti Vince nyitrai püspök és Pál pozsonyi prépost által parancsára elvégzett vizsgálatot a Karacha-i Remeg és a pozsonyi várnépek közötti perben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record