Files in this item

LEO0616 IV. Béla király megerősíti Vince nyitrai püspök és Pál pozsonyi prépost által parancsára elvégzett vizsgálatot a Karacha-i Remeg és a pozsonyi várnépek közötti perben