Files in this item


EEG jelek osztályozása különféle neuronhálós architektúrák segítségével

EEG jelek osztályozása különféle neuronhálós architektúrák segítségével