Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Feibelmann, Paul (1906-?) hu_HU
Temporal relation
dc.coverage.temporal
1930-as évekhu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-02-14T13:15:46Z
Availability Date
dc.date.available
2018-02-14T13:15:46Z
Release
dc.date.issued
1932hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/36757
Size
dc.format.extent
24 cmhu_HU
Language
dc.language.iso
némethu_HU
Title
dc.title
Das Recht auf die Deckung beim gezogenen Wechselhu_HU
Type
dc.type
egyéb
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Note
dc.description.note
A disszert��ci�� a Heidelberger Rechtswissenschaftlichen Abhandlungen 16. f��zet��ben jelent meg.hu_HU
Scope
dc.format.page
[4] p.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000812288hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Heidelberghu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Juristischen Fakultät an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kisnyomtatványhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
egyetemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tartalomjegyzékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori disszertációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogi karhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
1930-as évekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
némethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Heidelberghu_HU
Record ID
dc.identifier.recordid
000812288hu_HU
mark
dc.identifier.collnumb
KNY_20_01166hu_HU
Rent
dc.publisher.name
Carl Winters Universitätsbuchhandlunghu_HU
Type
dc.type.type
kisnyomtatványhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1932hu_HU
ETO
dc.description.eto
34:378.245.2(083.86)hu_HU
ETO
dc.description.eto
378.4(434.6)"193"(043.3)hu_HU


Files in this item

Das Recht auf die Deckung beim gezogenen Wechsel
Das Recht auf die Deckung beim gezogenen Wechsel
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record