Files in this item

Szikszai György á Debrecz. ref. ekkl. predikatora. Á Debr. dioeces. ekkl. esperestye. Életének LXVdik esztend.