Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Völcsey, Balázs 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T12:19:38Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T12:19:38Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35817
Abstract
dc.description.abstract
A címben jelzett két fogalom az eljárásjogok egyik legfontosabb kérdése, így nincs ez másként a polgári perjogban sem. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) több rendelkezése is összefüggésben hozható egyrészt a jogerőhatással, illetve ezen keresztül a jogbiztonság érvényesülésével. Jelen tanulmányban – terjedelmi okok miatt – csak azt vizsgálom, mely határozatok emelkedhetnek jogerőre a klasszikus, mindenki által ismert határozatok mellett (így ítélet, ítélethatályú határozatok). Ennek kapcsán az első elemzendő kérdés, mely határozatokhoz kapcsolódhat anyagi jogerőhatás. Vizsgálva a Pp. 229. § (1) bekezdésében foglaltakat kijelenthetjük, hogy csak azokhoz a határozatokhoz, amelyek érdemben döntenek a konkrét jogvitában. Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert nem lehet cél az, hogy a res iudicata-val rendelkező határozatok körét bővítsük. Az eljárásjognak ugyanis az anyagi jogerő kitüntetett jogintézménye, az ahhoz kapcsolódó joghatások pedig megkülönböztetett szereppel bírnak a jogrendszerben a jogbiztonság szavatolása érdekében. Következő megválaszolandó kérdés: a polgári perjogban melyek azok – az elsősorban – végzések, amelyek az ügy érdemében születnek.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A jogerő és a jogbiztonság kapcsolatahu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. (2016) Polgári eljárásjogi és nemzetközi magánjogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3233513
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
598hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
590hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
polgári eljárásjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU


Files in this item

A jogerő és a jogbiztonság kapcsolata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record