Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Tóth, Andrea Katalin 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T11:50:46Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T11:50:46Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35809
Abstract
dc.description.abstract
A mindennapjaink kommunikációját meghatározó internet működésének alapvető elemei a hiperlinkek, így azok jogi megítélése egyszerre fontos és érzékeny téma. A link jogi jelentősége elsősorban az interneten keresztül megvalósuló, minden eddiginél szélesebb nyilvánosságból fakad. A téma relevanciáját és globális jellegét mutatja, hogy bár csekély számú cikkben, de azzal a magyar jogirodalom jelenleg, valamint már több mint egy évtizeddel ezelőtt is foglalkozott. Jelen tanulmányban a hiperlink működésének és fajtáinak rövid bemutatása után az Egyesült Államok ehhez kapcsolódó bírói gyakorlatának leírására törekszem. Ezek után az Európai Unió kapcsolódó joggyakorlatának bemutatása és kritikai szempontú elemzése következik. Végül azokat a megoldási alternatívákat igyekszem felvázolni, amelyek az Európai Bíróság által meghatározottaknál alkalmasabbak lehetnek a hiperlinkeléssel kapcsolatos körülmények tisztázására, egyben illeszkednek a kialakult nemzetközi szerzői jogi fogalomrendszerbe.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A hiperlink szerzői jogi megítélése az Egyesült Államok és az Európai Unió bírói gyakorlata alapjánhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. (2016) Polgári jogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3233543
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
568hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
559hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
polgári joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU


Files in this item

A hiperlink szerzői jogi megítélése az Egyesült Államok és az Európai Unió bírói gyakorlata alapján
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record