Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Tóth, András 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-02-28T14:24:20Z
Availability Date
dc.date.available
2018-02-28T14:24:20Z
Release
dc.date.issued
1964
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35802
Abstract
dc.description.abstract
Megjelent még az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács kiadványai 19. számaként ishu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A kötelespéldányszolgáltatás története Magyarországonhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Scope
dc.format.page
91hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Series title, serial number
dc.title.series
A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai;12
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványaihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kötelespéldány-szolgáltatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
történethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyarországhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Budapesti Egyetemi Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Eötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
különlenyomathu_HU
Rent
dc.publisher.name
Akadémiai Kiadóhu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1964hu_HU
Record ID
dc.description.opacurl
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000329283


Files in this item

A kötelespéldányszolgáltatás története Magyarországon
A kötelespéldányszolgáltatás története Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record