Files in this item

Természetes személyek vállalkozásainak jogalanyisága