Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Nagy, Krisztina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T06:55:02Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T06:55:02Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35715
Abstract
dc.description.abstract
A szövetkezet, mint jogi személy alapítására vonatkozó hatályos normatív előírások vizsgálatánál kiindulópontként a 2014. március 15. napjától hatályba lépett, új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit vehetjük alapul, azzal, hogy az egyes jogintézmények részletszabályainak elemzésénél figyelemmel kell lennünk arra, hogy az irányadó joganyag – részben a kódex sajátos szabályozási logikájából fakadóan, részben pedig az egyes szövetkezet típusokra alkalmazandó speciális szövetkezeti jogi jogszabályok miatt – igen sokrétű.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A szövetkezet alapításra vonatkozó szabályok az új Polgári Törvénykönyv, a szövetkezetekre vonatkozó egyéb speciális jogszabályok és az Európai Szövetkezet Statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendelet tükrébenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Agrár- és szövetkezeti jogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
74hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
63hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
agrárjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

A szövetkezet alapításra vonatkozó szabályok az új Polgári Törvénykönyv, a szövetkezetekre vonatkozó egyéb speciális jogszabályok és az Európai Szövetkezet Statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendelet tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record