Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lukács, Manuéla Linda 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T06:40:26Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T06:40:26Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35701
Abstract
dc.description.abstract
Minden alkotó kezdetektől fogva dédelgetett vágya a fejlesztés során született szellemi alkotásának megvalósulása. Alkotó a megvalósítás útján elindulva már az út kezdetén választás elé kerül, hogy a szellemi terméke továbbvitelében aktívan részt vegyen-e és cég alapításával saját maga hasznosítsa alkotását, belépőt váltva ezzel a kockázati tőkebefektetők világába, vagy azt harmadik személyre bízza és inkább újabb ötletei fejlesztésébe kezdjen. A cég alapítása nemcsak az alkotó elhatározásának függvénye lehet, hanem például hazánkban is egyre népszerűbb, az ötletek megvalósulását támogató inkubációs programok által előírt feltétel is lehet.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Jogi kérdések egy startup alapítás soránhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Nemzetközi jogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
564hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
557hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
polgári joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Jogi kérdések egy startup alapítás során
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record