Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lányiné Toldi, Judit 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-26T06:33:06Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-26T06:33:06Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35694
Abstract
dc.description.abstract
Tanulmányomban virtuális sétára invitálnám a kedves kollégákat, amelynek keretében a közjegyzői tevékenység egyik részterületével ismerkedünk. Képzeljünk el egy váróhelyiséget, ahol a következő ügyfelek sorakoznak: fiatal pár, amelynek hölgy tagja áldott állapotban van, egy meddőségi centrum reklámfüzetét gyűrögető idősebb nő és férfi, egy vasutas egyenruhás nő és kísérője, kerekesszékben ülő asszony a párjával, esküvői magazint lapozgató jegyesek, egy középkorú házaspár valamint egy jegygyűrűt viselő hölgypár, végül pedig egy gyászruhába öltözött asszony. Nem titok, hogy valamennyien családjogi tárgyú kérdésben kérnek jogi segítséget, a váró pedig egy közjegyzői iroda. Ugyanebben a helyiségben sorakozik az első lakását hitelből finanszírozó fiatal felnőtt, a hagyatéki tárgyalásra érkező család, a fizetési meghagyással élő kölcsönt nyújtó, a végrehajtást kérő, a takarékbetétkönyvét elvesztett személy, az előzetes bizonyítást kérő motorbalesetes sérült, a végrendelethez írásszakértőt kérő hozzátartozó, a diplomahitelesítés miatt érkezett fiatal, és végül, de nem utolsó sorban a gépjármű lízingre váró taxis is, aki a hitelbiztosítéki nyilvántartási rendszerbe való felvételét kéri. A közjegyzői tevékenység mára rendkívül széles spektrumú és aktív jogalkalmazói szerepkört jelent. Ennek szerves részét képezi a családjogi tárgyú személyi státust és vagyoni kérdéseket érintő jognyilatkozatok közokiratba foglalása, az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások működtetése, és a felek kioktatása a konkrét ügyekben. A továbbiakban e kérdéskörök mentén kísérjük el a váróhelyiségben helyet foglaló ügyfeleket.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Közjegyzői szerepvállalás az új Ptk. Családjogi Könyvének tükrébenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Jog- és társadalomelméleti szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
556hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
545hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
polgári joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Közjegyzői szerepvállalás az új Ptk. Családjogi Könyvének tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record