Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kiss, Tibor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T12:48:38Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T12:48:38Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35688
Abstract
dc.description.abstract
Az internet elődjeként a 60-as években elsőként katonai célokra, majd egyetemi használatra kifejlesztett hálózat, illetve annak kiszolgálására felépített technológia nem rekedt meg a tudományos használat szintjén. Először intézményes kereteken belül, majd a háztartásokban is népszerűvé vált, mígnem világméretű kommunikációs színtérré nőtte ki magát, és napjainkra a kultúrák találkozásának, a tudásbázisokhoz való szabad hozzáférésnek, a multikulturális közösségek szerveződésének és számos más interakciónak ad megfelelő terepet. Rendszerként és kapcsolati hálóként a munkában, az oktatásban, a kultúrában és az emberi kapcsolatokban is pótolhatatlan szerepet tölt be. Az online térben az internethasználók személyes adatokat tartalmazó profilokkal alkotnak különböző virtuális közösségeket és kötnek nap, mint nap, új kapcsolatokat. Az internetes közösségek kialakulásával nem kellett sokáig várni a bűnelkövetők megjelenésére, akik egyre tökéletesebb módszereikkel a hálózatban vagy annak segítségével kárt okoznak, értékeket tulajdonítanak el. Az „hálózatosodással” párhuzamosan a bűnelkövetők meglepő gyorsasággal adaptálódtak az új környezethez, ami egyben az internethasználók köreiből egyre több áldozatot követel. Az információs társadalom fő áramát képező internet rendkívül sok előnye mellett ezért számos kockázat jelent meg, amelyek megismeréséhez és kezeléséhez az egész társadalom biztonságtudatos működésére van szükség.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Áldozattá válás dimenziói az online színtérbenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Kriminológiai szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
393hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
382hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kriminológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Áldozattá válás dimenziói az online színtérben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record