Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Buzás, Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T12:03:05Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T12:03:05Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35673
Abstract
dc.description.abstract
Az Emberi Jogok Európai Egyezményének (EJEE) 19. cikke értelmében az Emberi Jogok Európai Bíróságát (EJEB) az egyezményben és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekben vállalt kötelezettségek tiszteletben tartásának biztosítása céljából hozták létre. Feladata annak eldöntése, hogy az adott ügyben érintett állam vajon teljesítette-e a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeit. Ennek során a testület elsődlegesen az említett instrumentumokban foglalt rendelkezések hatályát és alkalmazásának körét állapítja meg. A bíróság azonban nem pusztán – az államok többségi álláspontjával egyezően – értelmezi a releváns normákat, hanem az emberi jogok egyfajta morális értelmezését adja. A testület feltárja az esethez kapcsolódó jogok mögötti erkölcsi igazságot, ily módon pedig érvényre juttatja a normák részét képező erkölcsi parancsokat.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Etikai normák érvényesülése az EJEB asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos gyakorlatábanhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Nemzetközi jogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2951629
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
483hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
472hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Etikai normák érvényesülése az EJEB asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos gyakorlatában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record