Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bujdosó, András 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T11:46:09Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T11:46:09Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35671
Abstract
dc.description.abstract
A parlamenti bizottságok vizsgálati tevékenységének keretet adó szabályozási környezet az utóbbi néhány évben több ponton is változott. E változások részben az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (Ogytv.) és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (Házszabály) megszületésének tudhatók be, de az Ogytv. legújabb, az új Házszabály megalkotása miatt szükséges módosításai is több változást hoztak. Ez a dolgozat alapvetően az elmúlt egy-két évben történt legfontosabb változásokra, és ezek közül három fő területre koncentrál.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az országgyűlési bizottságok vizsgálati tevékenységét érintő legújabb változásokhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Alkotmányjogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2762785
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
101hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
93hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkotmányjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item


Az országgyűlési bizottságok vizsgálati tevékenységét érintő legújabb változások
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record