Files in this item


Háromoldalú jogviszonyok a zálogjog körében