Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bárdos, Rita 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T10:55:25Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T10:55:25Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35667
Abstract
dc.description.abstract
A folyamatosan átalakuló és új, meg új eszközökhöz folyamodó globális gazdasági versenyben egyre nagyobb piaci értéke van az információknak. Az információtechnika fejlődése, a digitális technológiák egyre elterjedtebb használata pedig elősegíti az információszerzés különböző, nem mindig legális módszereinek használatát. Ezt jól illusztrálja, hogy egy felmérés adatai szerint az elmúlt tíz évben a cégek egyötödétől próbáltak meg üzleti titkot lopni. Míg a szabadalom és a szellemi tulajdon (pl. védjegy) az érintett vállalkozás kizárólagos tulajdonában állhat, addig az üzleti titok nem. Ugyanakkor a kizárólagosságot biztosító jogi védelem hiánya ellenére az üzleti titok birtokában lévő cég az elsősége folytán előnybe kerül a hasonló terméket kifejlesztő versenytársakkal szemben.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az üzleti titokra vonatkozó polgári jogi szabályozás változásának munkajogi hatásaihu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Munkajogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
447hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
437hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
munkajoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szociális joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Az üzleti titokra vonatkozó polgári jogi szabályozás változásának munkajogi hatásai
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record