Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Ajtay-Horváth, Viola 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T10:24:06Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T10:24:06Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35660
Abstract
dc.description.abstract
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépésével gyökeresen megváltoztak a munkajog kárfelelősségi szabályai. Az új szabályozás a kártérítés terén is polgárjogias szemléletet tükröz. Az Mt. miniszteri indokolása kimondja, hogy az új szabályozás lényegében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.). szakértői javaslatának koncepcióját érvényesíti, arról azonban nem szól, mi tette szükségessé az új szabályok bevezetését. Az általános indokolásban is csupán közvetett érveket találhatunk erre a kérdésre: úgymint a foglalkoztatás növelése, a foglalkoztatási viszonyok átalakítása, rugalmasabbá tétele. A változások két irányba mutatnak: egyrészt a munkáltató felelősségének megállapításánál az új Mt. a működési kört az ellenőrzési kör fogalmával váltotta fel, másrészt a mentesülés feltételei változtak meg. Hogyan is értelmezhetőek a mellérendeltségen alapuló polgári jogi szabályok a munkajog világában?hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A munkajogi kárfelelősség egyes kérdései az új Polgári Törvénykönyv tükrébenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján. 20 éves a doktori képzés az ELTE jogi karán. (2014) Munkajogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2828886
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
436hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
426hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
munkajoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szociális joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

A munkajogi kárfelelősség egyes kérdései az új Polgári Törvénykönyv tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record