Files in this item

A munkajogi kárfelelősség egyes kérdései az új Polgári Törvénykönyv tükrében