Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Inzelt, András 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T09:03:18Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T09:03:18Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35639
Abstract
dc.description.abstract
Az első általános fizetőeszközök megjelenése óta az emberi közösségek életének és a gazdasági körforgásnak természetes velejárója a pénzkölcsönzés. Ugyan a fogalomhoz köthető jelentéstartalom bizonyos változásokon ment keresztül a társadalmi-, ipari-, illetve gazdasági- változások során, de alapvető jelentése mind a mai napig általános és egyértelmű mindenki számára. A pénzkölcsönzés sokáig ingyenes tevékenységnek számított, különösen az egyes emberi közösségeken belül adott pénzkölcsönöknél. A kamat szedését több uralkodó is törvényileg tiltotta, illetve bizonyos vallási dogmákban is megjelenik a kamat helytelenítése. Természetesen a kamat megítélése is sokat változott a gazdasági viszonyok átalakulásával párhuzamosan, azonban a túlzott mértékű kamatot valamennyi korban elítélték. A túlzott mértékű kamatot, leginkább uzsoraként szokás emlegetni, mely kifejezés a latin „usura”, azaz kamat szóból ered, napjainkban azonban már egészen más jelentéstartalommal bír, mint egykoron. Az uzsorához a XXI. században meglehetősen negatív jelentés kötődik, mégis jelen van mindennapjainkban és komoly társadalmi problémákat, feszültségeket generál és mélyít el. Az uzsora nem csak a legszegényebb társadalmi rétegeket sújtja, hiszen burkoltan, illetve eltérő megnevezéssel jelen van a mindennapi gazdasági- és üzleti életben is. Közvetlenül vagy közvetve számtalan ember életét érinti, ami képes megingatni a gazdaság egyensúlyát.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Uzsorabűnözés, avagy a "kamatos pénz" útja Magyarországonhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2012) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. Kriminológiai szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
52hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
41hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kriminológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

Uzsorabűnözés, avagy a "kamatos pénz" útja Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record