Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Detre, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T08:29:13Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T08:29:13Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35630
Abstract
dc.description.abstract
A nemzetközi jog sarokkövének tekinti a szuverenitást, anélkül, hogy meghatározná mit is jelent pontosan. A szuverenitás jelentését, tartalmát, egzakt fogalmát évszázadok óta próbálják a (jog)tudósok a lehető legpontosabban körülírni, ez idáig sikertelenül. Nagy Boldizsár definíciós mocsárról beszél, míg Takács Péter már a szó etimológiai hátterét is kavalkádszerűnek minősíti.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A jogrendszer teljessége, vagy tények realitása?hu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2012) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. Nemzetközi jogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
182hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
169hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Hans Kelsen és Carl Schmitt szuverenitás felfogásának összevetésehu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

A jogrendszer teljessége, vagy tények realitása?
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record