Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bárdos, Rita 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-25T07:51:19Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-25T07:51:19Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35622
Abstract
dc.description.abstract
Napjainkban a gazdasági válság és globalizáció hatására felerősödött piaci versenyben, a folyamatosan átalakulóban lévő gazdasági környezetben egyre nagyobb piaci értéke van az információknak, ezért ezek egyre erősebb „támadásnak” vannak kitéve. Sok esetben költséghatékonyabb és gyorsabb jogellenesen vagy etikátlanul üzleti információ birtokába jutni, mint kutatni, terméket fejleszteni, saját apparátust létrehozni, fenntartani és adatbázist építeni, karbantartani stb.. Ez azonban a gazdaság fejlődését és fenntarthatóságát veszélyeztetheti. Vizsgálódásom tehát arra irányul, hogy a munkáltatónak milyen eszközei lehetnek vitathatatlan gazdasági érdekei megóvásához, a munkaviszony fennállása alatt és azt követően, meddig avatkozhat be a munkavállaló vállalkozáshoz való jogába.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az üzleti titok védelmének munkajogi és büntetőjogi összefüggéseihu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2012) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. Munkajogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
138hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
125hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
munkajoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szociális joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

Az üzleti titok védelmének munkajogi és büntetőjogi összefüggései
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record