Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Uszkiewicz, Erik 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T13:34:22Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T13:34:22Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35620
Abstract
dc.description.abstract
Annak érdekében, hogy akár csak vázlatos képet is kaphassunk a rendőri diszkrimináció társadalmi következményeiről, magát a jelenséget adottnak kell tételeznünk. Mindazonáltal külön vizsgálódások tárgya lehet, és kell is hogy legyen, a rendőri diszkrimináció okainak feltárása, a bizonyítással kapcsolatos nehézségek leírása és a szervezet egészének a jogsértések e tragikus körébe történő involválódásának megelőzése érdekében különböző jó gyakorlatok megfogalmazása. A következőkben tehát mindezekre tekintettel irányítom a vizsgálódások fókuszpontját azokra az összefüggésekre, amelyek a rendőri diszkrimináció káros és ártalmas jelenségének „társadalmi költségeivel” állnak kapcsolatban.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A rendőri diszkrimináció társadalmi következményeihu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
I. kötet. (2012) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. Jogszociológiai, állam- és jogelméleti és filozófiai szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi Tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
387hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
377hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Jogszociológiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogszociológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

A rendőri diszkrimináció társadalmi következményei
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record