Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lápossy, Attila 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T12:21:29Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T12:21:29Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35602
Abstract
dc.description.abstract
Az alkotmányos alapjogok érvényesülésére a mindennapok világában égető szükség van: alapvető jogaink ugyanis nem kivételesen elővehető ünnepi díszek, sokkal inkább hétköznapi ruhadarabok. A közterületre, utcára vagy térre lépve mindanynyian azonnal terebélyes szabálytömeggel szembesülünk, amelyeket a társadalmi együttélés és egymás jogainak tiszteletben tartása jegyében be kell tartanunk. Korántsem mindegy azonban, hogy mely magatartások azok, amelyeket a szabálysértési jog tiltani rendel, hiszen a közterületi rendszabályok megsértése szankciókkal, jellemzően súlyos pénzbüntetéssel járhat, de akár a személyes szabadsághoz való jogunk korlátozását vonhatja maga után.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tilos az á ... zs?hu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
I. kötet. (2012) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. Alkotmányjogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2412691
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
174hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
161hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Az alkotmányos mérce és az alapjogok érvényesüléséről a közterületi rendszabályok alkotása kapcsánhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkotmányjoghu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

Tilos az á ... zs?
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record