Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Holló, Klaudia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T11:26:41Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T11:26:41Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35587
Abstract
dc.description.abstract
A természetvédelem és a földtulajdon kapcsolatának polgári jogi szempontú vizsgálata során a tulajdonjog fogalmából kell kiindulnunk, amely Kolosváry Bálint – aki az 1945 előtti magyar magánjog egyik kiemelkedő alakja – meghatározása szerint „az a legteljesebb és legkizárólagosabb jogi uralom, melyet a tételes jog korlátai között és mások jogainak sérelme nélkül valamely dolog felett gyakorolni lehet.” A tulajdonjogban foglalt jogosítványok taxatíve nem határozhatóak meg, „mert a jogrend ezt a tartalmat bármikor összébbszoríthatja avagy kitágíthatja”.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Természetvédelmi és termőföldtulajdonhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
I. kötet. (2012) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. Agrár-, szövetkezeti és környezetjogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
82hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
69hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
agrárjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item


Természetvédelmi és termőföldtulajdon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record