Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Ekler, Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-01-04T11:48:13Z
Availability Date
dc.date.available
2018-01-04T11:48:13Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35407
Abstract
dc.description.abstract
Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513) a morvaországi és közép-európai (egyúttal magyarországi) humanizmus fontos alakja. Krakkói és padovai tanulmányok után 1496-tól II. Ulászló magyar és cseh király budai udvarában tevékenykedett a cseh kancellária szolgálatában. Komoly egyházi javadalmakat élvezett; a Sodalitas Litteraria Danubiana (Dunai Tudós Társaság) meghatározó szereplője volt. Az 500 éve elhunyt Augustinus Moravus irodalmi tevékenységét illetően számos további vizsgálatot érdemlő kérdés létezik. Közéjük tartozik az általa írt, De modo epistolandi cum nonnullis epistolis quam pulcherrimis (a továbbiakban De modo epistolandi) című, levélírást oktató stilisztikai „tankönyv” (1495) beható vizsgálata, elemzése. A De modo epistolandi rövid, egyszerű, átlátható felépítésű latin nyelvű kézikönyv, amely az általános ismeretek rövid leírása után a Rhetorica ad Herennium (Kr. e. 1. sz.) negyedik könyvének gondolatmenetét követve a stilisztikai alakzatokat ismerteti, végül pedig követésre való példaként 13 latin nyelvű levelet közöl. A kellemes hangulatú mintalevelek szerzője Augustinus Moravus, a címzettek pedig valós személyek. Célom, hogy részletesen feltárjam, bemutassam és elemezzem Augustinusnak az ókori görög és római irodalom iránti érdeklődését, az általa olvasott, idézett, utánzott és mások számára követésre ajánlott klasszikus auktorok szövegeihez, szellemiségéhez, módszertani elképzeléseihez, gondolatvilágához fűződő viszonyát. A De modo epistolandi elsősorban Cornificius, Cicero, Quintilianus retorikai műveinek hatását tükrözi, számos Vergilius-, Ovidius-, és Persius-idézettel.hu_HU
Language
dc.language.iso
angolhu_HU
Title
dc.title
Classical Literature as a Model and Standard in the De Modo Epistolandi of Augustinus Moravus Olomucensishu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
Note
dc.description.note
XI. Magyar Ókortudományi Konferencia, 2014. május 22-24.hu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Horváth Lászlóhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Investigatio Fontium. Griechische und lateinische Quellen mit Erläuterungenhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
169hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
159hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Series title, serial number
dc.title.series
Antiquitas – Byzantium – Renascentia;10
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2014-05-22
End Meeting
dc.date.confenddate
2014-05-24
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Ókortudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Investigato Fontiumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Antiquitas – Byzantium – Renascentiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyar Ókortudományi Konferenciahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
XI. Magyar Ókortudományi Konferenciahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Classical Literature as a Model and Standard in the De Modo Epistolandi of Augustinus Moravus Olomucensis
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record