Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Simon, Lajos Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-01-04T11:36:49Z
Availability Date
dc.date.available
2018-01-04T11:36:49Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35402
Abstract
dc.description.abstract
Boccaccio roppant terjedelmű latin munkásságának a Buccolicum carmen talán a legkevésbé kutatott darabja. Jóllehet ez a tizenhat eclogából álló, mintegy szellemi-politikai önéletrajzként olvasható gyűjtemény a bukolikus költészetet alapjaiban megújító Petrarca hatására formálódott, Boccaccio, jelentősen eltávolodva mesterétől, a műfajnak megint újabb változatát hozta létre. Ennek az eltávolodásnak egyik legföltűnőbb megnyilvánulása a Buccolicum carmen szövegében található, zavarba ejtően gazdag ókori mitológiai, földrajzi és történeti névanyag, amely, nem függetlenül a szerző mitográfiai, geográfiai és historiográfiai tevékenységétől, példátlan mértékben szélesíti ki a pásztori műfaj elvileg szűkre szabott határait. Az előadás e sokrétű műveltséganyag áttekintésére tesz kísérletet, egyszersmind azt is vizsgálva, hogy az életrajzi, politikai és spirituális élmények allegóriáiként olvasható eclogák integumentumát alkotó klasszikus utalások szövedéke miként segíti elő a rejtett értelem föltárását.hu_HU
Language
dc.language.iso
angolhu_HU
Title
dc.title
“Ov’ancor le sirene uson cantare”hu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
Note
dc.description.note
XI. Magyar Ókortudományi Konferencia, 2014. május 22-24.hu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Horváth Lászlóhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Investigatio Fontium. Griechische und lateinische Quellen mit Erläuterungenhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
272hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
255hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Series title, serial number
dc.title.series
Antiquitas – Byzantium – Renascentia;10
Subtitle
dc.title.subtitle
Giovanni Boccaccio’s Silva cadens (Buccolicum carmen 5)hu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2014-05-22
End Meeting
dc.date.confenddate
2014-05-24
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Ókortudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Investigato Fontiumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Antiquitas – Byzantium – Renascentiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyar Ókortudományi Konferenciahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
XI. Magyar Ókortudományi Konferenciahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item


“Ov’ancor le sirene uson cantare”
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record