Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Egedi-Kovács, Emese 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-01-04T11:00:51Z
Availability Date
dc.date.available
2018-01-04T11:00:51Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35397
Abstract
dc.description.abstract
A Barlám és Jozafát című regényes legenda 11. századi Athosz-hegyi görög kéziratának (Iviron No 463) különlegessége, hogy – a bizánci irodalmi hagyományban egyedülálló módon – a görög szöveg mellett a kézirat margóján szerepel egy teljes (!), valószínűleg a 13. század elejéről származó, ezidáig át nem írt, ófrancia fordítás. Az ófrancia szöveg egyetlen más nyugati változattal sincs kapcsolatban (latin, későbbi ófrancia változatok), a fordító szóról szóra az eredeti görög szöveget követi. Az előadás a szövegkiadási munkálatok előkészítő szakaszának tapasztalatait összegzi, elsősorban paleográfiai és filológiai szempontok alapján. A francia fordítás és a görög eredeti összevetése új távlatokat nyithat meg a kutatásban, hiszen első alkalommal nyílik lehetőség a középkori regény műfaján belül egy görög és egy francia szöveg párhuzamos filológiai vizsgálatára, a lexikai és stilisztikai sajátosságok és egyezések elemzésére, amely más francia regénnyel kapcsolatban is jelentős eredményeket hozhat.hu_HU
Language
dc.language.iso
franciahu_HU
Title
dc.title
La traduction française de la version grecque dite d’Iviron de Barlaam et Joasaphhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
fre
Rights
dc.rights.holder
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
Note
dc.description.note
XI. Magyar Ókortudományi Konferencia, 2014. május 22-24.hu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Horváth Lászlóhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Investigatio Fontium. Griechische und lateinische Quellen mit Erläuterungenhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
94hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
83hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Series title, serial number
dc.title.series
Antiquitas – Byzantium – Renascentia;10
Subtitle
dc.title.subtitle
À propos de l’édition critique en courshu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2014-05-22
End Meeting
dc.date.confenddate
2014-05-24
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Ókortudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Investigato Fontiumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Antiquitas – Byzantium – Renascentiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyar Ókortudományi Konferenciahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
XI. Magyar Ókortudományi Konferenciahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

La traduction française de la version grecque dite d’Iviron de Barlaam et Joasaph
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record