Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Menyhárd, Attila
Author
dc.contributor.author
Miczán, Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-02-02T14:49:02Z
Availability Date
dc.date.available
2018-02-02T14:49:02Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35169
Abstract
dc.description.abstract
A disszertáció teljes szövege könyv formátumban való megjelenés miatt nem érhető el. A megjelent kötet adatai: Miczán Péter: A bizalmi vagyonkezelés: Jogalkalmazási és jogalkotási alapkérdések. HVG-ORAC Kiadó, 2017 ISBN 978 963 258 338 9
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatokhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
318hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.037
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3322292
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=930540
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Fiduciary asset managementhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Trusthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Shared qwnqrshiphu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Relative qwnqrshiphu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Jog- és Társadalomelméleti Tanszékethu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2017-10-16
Keywords
dc.subject.hu
Bizalmi vagyonkezeléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Trusthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Osztott tulajdonjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Relatív tulajdonjoghu_HU
Resolution
dc.identifier.decreenumb
1.1. sz. határozathu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2017-11-23
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok
A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok
A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok
A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record