Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lévay, Miklós
Author
dc.contributor.author
Párkányi, Eszter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-02-07T12:54:39Z
Availability Date
dc.date.available
2018-02-07T12:54:39Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35166
Language
dc.language
angolhu_HU
Title
dc.title
Institutional control of youth criminality in European comparative perspectivehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
309, 26 p.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10,15476/ELTE.2017.019
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3322183
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=930841
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
youth criminalityhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
A FIATALOK BŰNELKÖVETÉSÉNEK KONTROLLJÁT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYRENDSZEREK EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATAhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszékhu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2017-06-27
Keywords
dc.subject.hu
fiatalkori bűnözéshu_HU
Resolution
dc.identifier.decreenumb
9/2017. (III.28.)hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2017-10-12
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

Institutional control of youth criminality in European comparative perspective
Institutional control of youth criminality in European comparative perspective
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record