Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Daragó, Dénes 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T11:12:14Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T11:12:14Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35160
Abstract
dc.description.abstract
Ha a pesti korzón sétálgatva föltekintünk a Várhegyre, és eszünkbe jut a Schedelkrónika metszetén megörökített gótikus királyi palota, óhatatlanul is arra gondolunk, hova tűnt a középkori Magyarország gazdagsága. Ugyan Mátyás király híres építkezései, a budai és a visegrádi rezidenciák helyén most csak kőhalom áll, de mintha maga a művészetpártoló uralkodó is tudta volna, hogy ércnél maradandóbb emléket nem a pusztulásra ítélt anyag, hanem a szellem világában állíthat magának. A Bibliotheca Corviniana ránk maradt töredékei mai is lenyűgözik a szemlélőt, ám a korszak egyéb fölfedezésre váró szellemi kincseket is rejteget. Tanulmányomban egy ilyen értékre, Lippus Brandolinus „A királyság és köztársaság összehasonlítása” című dialógusára szeretném fölhívni a figyelmet.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Brandolinus: egy felfedezendő államelméleti gondolkodó Mátyás király Magyarországárólhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
I. kötet. (2012) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. Jogszociológiai, állam- és jogelméleti és filozófiai szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
322hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
313hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Állam- és Jogelméleti Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
állam- és jogelmélethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

Brandolinus: egy felfedezendő államelméleti gondolkodó Mátyás király Magyarországáról
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record