Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bodnár, Eszter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T11:06:22Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T11:06:22Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35157
Abstract
dc.description.abstract
A választójoggal alapjogi megközelítésből a magyar jogtudomány alig foglalkozik. Jelenleg nem érhető el olyan magyar nyelvű szakirodalom, amely a választójog sajátosságait az alapjogi dogmatika eredményeit felhasználva kimerítően bemutatná. A jogi oktatás a választójogot elsősorban az államszervezet keretében tárgyalja, ezért az alapjogi tankönyvek ugyan megemlítik a választójogot, mint politikai részvételi jogot, azonban részletes elemzést csak kivételesen adnak, akkor is inkább szervezeti oldalról közelítve meg a kérdést.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A választójog és más alapjogok kapcsolatahu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
I. kötet. (2012) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. Alkotmányjogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
134hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
123hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudomáyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkotmányjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU


Files in this item

A választójog és más alapjogok kapcsolata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record