Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Izmindi, Richárd 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T09:52:37Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T09:52:37Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35122
Abstract
dc.description.abstract
A parlamentáris kormányzati rendszerek közé tartozó rendszerváltozás utáni magyar struktúrának a pillérei 1989-90-ben lettek lefektetve. Az alkotmányjogi alapja az azóta is alig módosult politikai berendezkedésnek és intézményeinek, mint magának a kormányzatnak is, három nagyobb elemből állt össze. Először az 1989 őszi legfontosabb alkotmánymódosító törvényekkel (elsősorban a XXXI. tv.) határozták meg a struktúra főbb vonalát, amelyekkel egy teljesen új alkotmányt hoztak létre. Ezt követte az ún. négy igenes népszavazás eredménye, amely áttételesen az államfői intézmény politikai szerepén változtatott. Majd az ún. Antall-Tölgyessy paktum eredményeképp ment végbe az alkotmánymódosítás harmadik nagyobb hulláma, amelynek sikeredett végül az egész rendszer működését stabilizálni. Ennek hatására egy erős kancellári típusú kormányzás valósulhatott meg.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kihívások a kormányzati rendszer demokratikus legitimációjábanhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
III. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Politikatudományi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2774422
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
227hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
212hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
politikatudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
politológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

Kihívások a kormányzati rendszer demokratikus legitimációjában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record