Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Franczel, Richárd 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T09:47:41Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T09:47:41Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35119
Abstract
dc.description.abstract
Az alábbi tanulmány a magyar miniszterelnöki intézményre vonatkozó alkotmányos szabályozást, annak kialakulását és módosulását kívánja tömören bemutatni 1949-től napjainkig. Kiindulópontunk az 1949-ben elfogadott XX. törvénybe foglalt első szabályozás, melynek talapzatán áttekintjük, mikor és hogyan változtak a vonatkozó rendelkezések, melyek voltak és mit tartalmaztak a főbb alkotmányos módosulások a demokratikus átmenet folyamatában. Megvizsgáljuk a miniszterelnök szerepét, súlyát, illetve a rá vonatkozó alkotmányos szabályozás 1989-90-es rendszerváltó időszakban történt átfogó és gyökeres átalakulását. Ennek keretében az új, demokratikus alapokra helyezett miniszterelnöki intézmény fokozatos megerősítésének folyamatát jelezzük, kiemelve többek között ennek óvatos lépcsőzetességét, illetve a német mintájú konstruktív bizalmatlansági indítvány felmerülésének, majd meghonosításának körülményeit, megemlítve ezen intézmény (közelmúltban is) felmerülő alkotmányos kérdéseit, aggályait. Végezetül röviden kimutatjuk az azóta eltelt időszakban érzékelhető részben jog(állás)i, részbeni inkább politikai természetű tendenciákat, valamint utalunk arra is, hogy milyen kifutási lehetősége van a kormányfői hatalom esetleges további koncentrációjának.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A magyar miniszterelnöki intézmény alkotmányos hátterehu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
III. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Politikatudományi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2957615
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
271hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
256hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
politikatudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
politológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

A magyar miniszterelnöki intézmény alkotmányos háttere
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record