Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Varga, Endre 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T09:42:20Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T09:42:20Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35091
Abstract
dc.description.abstract
Az állam maga is és ennek következtében az államelmélet valamennyi kategóriája történeti kategória, de a szuverenitás esetében ennél többről van szó, az állam történeti kategória jellege a szuverenitásban hangsúlyozottan fejeződik ki. A szuverenitás az államelmélet egyik legvitatottabb és legtöbb jelentéssel felruházott fogalma. A szuverenitáshoz a több évszázados használat során számos értelmezés és érzelem tapadt, a történelem folyamán többször jelentősen átalakult. Mint a jelen emberének azonban kérdésként merül fel, hogy mit jelent ma az állam szuverenitása, illetve az európai integráció mennyire befolyásolja a tagállamok szuverenitását, és miben nyilvánul meg a szuverenitás európaizálódása? Ezek a kérdések a legfontosabbak, sőt, az ezekre adott válaszok vezethetnek el bennünket az egyre nyilvánvalóbb probléma megoldásához, mármint ahhoz, hogy a szuverén államok kora meddig tarthat a jelenlegi integrációs folyamatok mellett?hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Szuverenitás és europaizálódáshu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Jogelméleti, jogszociológiai és jogtörténeti szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
146hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
135hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Állam- és Jogelméleti Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
állam- és jogelmélethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szuverenitáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

Szuverenitás és europaizálódás
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record