Files in this item


Az információs társadalom jellemzői szociológiai megközelítésben