Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szebelédi, Ferenc 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T09:38:44Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T09:38:44Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35089
Abstract
dc.description.abstract
A nyugdíjrendszerek kérdése napjainkban szinte minden országban a közéleti gondolkodás központjában van. Ennek oka az, hogy a jelenleg működő nyugdíjrendszerek kiépítése alapvetően más gazdasági és társadalmi környezetben zajlott le. A második világháború pusztítása után egy gyorsan növekvő gazdaságban, gyorsan növekvő népesség mellett, jórészt fiatal átlagéletkorú populációval, viszont hatalmas tőkehiánnyal küszködve alakították ki azokat a felosztó-kirovó rendszereket, amelyek felhalmozott vagyon nélkül azonnal képesek voltak az idősek ellátását biztosítani úgy, hogy eközben biztonságos és tisztességes öregkori megélhetést kínáltak az aktív korosztálynak. Már néhány évtizeddel később látszott azonban, hogy önmagában az állami felosztó- kirovó rendszerek nem elégségesek a megfelelő szintű időskori megélhetés biztosításához. Éppen ezért fokozatosan és nagyon eltérő mértékben épültek ki a különféle kiegészítő nyugdíjrend-szerek. E kiegészítő nyugdíjrendszerek szerepe folyamatosan növekszik, és napjainkra már elengedhetetlen alkotóeleme az időskori ellátások finanszírozásának. Jelen cikk azt tekinti át, hogy a nem az állam által szervezet kiegészítő nyugdíjrendszereket milyen európai normák szabályozzák, illetve, hogy e normarendszer milyen logikára épül fel.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozásának logikájahu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Közigazgatási jogi és pénzügyi jogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2898192
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
289hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
276hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
közigazgatási joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyugdíjrendszerhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozásának logikája
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record