Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Mink, Júlia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T09:03:41Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T09:03:41Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35083
Abstract
dc.description.abstract
Jelen tanulmány célja feltérképezni azon jogosultságokat, melyek az Emberi Jogok Európai Egyezménye1 (továbbiakban EJEE) kínzás, embertelen, megalázó bánásmód és büntetés tilalmát kimondó 3. cikkéből fakadóan nyújtanak védelmet a menedékkérők számára, továbbá annak áttekintése, hogyan érvényesülnek ezek a követelmények az EU menedékjogi szabályozásában. A „menedékkérő” fogalma jelen esetben nemcsak a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951-es, ún. genfi egyezmény 2 által létrehozott „menekültstátuszra” jogosult személyeket takarja, hanem általában a nemzetközi védelemért folyamodókra vonatkozik.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkének érvényesülése az EU menedékjogi szabályozásábanhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Nemzetközi jogi és nemzetközi magánjogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
367hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
353hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi magánjoghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkének érvényesülése az EU menedékjogi szabályozásában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record