Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Klotz, Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T08:50:44Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T08:50:44Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35077
Abstract
dc.description.abstract
A központi államigazgatásra vonatkozó szabályok a rendszerváltástól 2006-ig lényegüket tekintve alig változtak. A 2006-ban hatályba lépett, a központi államigazgatási szervekről, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény azonban korábban nem tapasztalt, radikális átalakítást valósított meg. A politikai kormányzás elvét követve egy új működési modellt valósított meg, amely egyúttal előre nem látott súlypont-eltolódásokat indukált a rendszerben. Jelen tanulmány ezen nem tervezett hatásokat kívánja bemutatni, részletesen kitérve azok gyakorlati következményeire.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Súlyponti változások a minisztériumi struktúrában 2006-2010 közötthu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Közigazgatási jogi és pénzügyi jogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2834007
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
223hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
210hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
közigazgatási joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pénzügyi joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

Súlyponti változások a minisztériumi struktúrában 2006-2010 között
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record