Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Hoffmann, Tamás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T08:40:03Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T08:40:03Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35056
Abstract
dc.description.abstract
A Jugoszláv Nemzetközi Büntetőtörvényszék (ICTY) joggyakorlatában elfogadottá vált, hogy etnikumok közötti fegyveres konfliktusok esetén a formális állampolgárságon túllépve a harcoló felek tényleges nemzeti identitását, elkötelezettségét (allegiance) tekinti döntőnek. A cikk célja ennek a gyakorlatnak a kritikai elemzése, annak bemutatása, hogy a kontextuális értelmezéstől elszakadó teleologikus értelmezés, nemhogy nem szolgálja feltétlenül a polgárháborúk áldozatainak védelmét, de egyenesen káros lehet számukra.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Etnicitás, nemzeti identitás és nemzetközi humanitárius jog - az ex-jugoszláv nemzetközi büntetőtörvényszék gyakorlata a IV. Genfi Egyezmény alkalmazása kapcsánhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Nemzetközi jogi és nemzetközi magánjogi szekció.hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
1787308
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
336hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
321hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jugoszláviahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

Etnicitás, nemzeti identitás és nemzetközi humanitárius jog - az ex-jugoszláv nemzetközi büntetőtörvényszék gyakorlata a IV. Genfi Egyezmény alkalmazása kapcsán
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record