Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Dérné Hopolczky, Janka 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-21T08:30:17Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-21T08:30:17Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/35039
Abstract
dc.description.abstract
Miközben – az elmúlt évtizedek humanitárius katasztrófái nyomán – kifejlődött és a figyelem középpontjába került a nemzetközi büntetőjog, még mindig nem tisztázott, hogy szabályai, alapelvei milyen viszonyban állnak a nemzetközi jog más területeivel. Az egyik legfontosabb kérdés a joghatóságé: ki büntesse meg a nemzetközi bűncselekmények elkövetőit? Mennyire törhetik át a nemzetközi büntetőjogi törekvések a szuverenitás és a belügyekbe avatkozás tilalmának védőfalait? Ezen belül is központi figyelmet kapott az univerzális joghatóság jogszerűségének kérdése. A szakirodalom kisebb része elutasítja az univerzális joghatóságot. Nagyobbik része ugyan támogatja azt, de nem azonos feltételekkel: egyesek több, mások kevesebb korlátozásnak vetnék alá, ezzel kisebb vagy nagyobb teret engedve érvényesülésének. Mivel az állami gyakorlat igen gyér és esetleges, a szerződéses jog pedig még kevesebb támpontot ad, célszerű a nemzetközi jog egy másik (bár tény, hogy csak kisegítő) forrásán keresztül feltárni az univerzalitás szabályait. Ez a jogtudósok véleménye, amely önmagában ugyan nem keletkeztet jogot, mégis hiteles képet adhat a témáról (annak minden ellentmondásosságával), egyúttal kijelöli ennek a még fejlődésben lévő jogintézménynek jövőbeli útját. Az univerzalitás számtalan kérdést vet fel, de itt (terjedelmi okokból) egyetlen, alapvető kérdéssel foglalkozom: jogszerű-e, és ha igen, van-e létjogosultsága az univerzális joghatóságnak, van-e helye a nemzetközi büntetőjog joghatósági rendszerében?hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Univerzális joghatóság pro és kontrahu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolahu_HU
Note
dc.description.note
II. kötet. (2010) Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Nemzetközi jogi és nemzetközi magánjogi szekció.hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Jogi tanulmányokhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
352hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
337hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Jogi Tanulmányokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU


Files in this item

Univerzális joghatóság pro és kontra
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record