Files in this item


A masu toldalék megjelenése a kamigatai nyelvhasználatban